White Lemur – Soma Eco

O NAMA

Tim mladih entuzijasta kompanije White Lemur je pokrenulo projekat Soma Eco sa ciljem izbacivanja stiropora iz jednokratne upotrebe, budući da u velikoj meri doprinosi prisustvu mikroplastike u jetri, plučima, slezini i bubrezima, uzrokujući zdravstvene poteškoće. Dodatno prisustvo mikroplastike u životinjskim organizmima, ukazalo je na reproduktivnu, razvojnu i sistemsku toksičnost. Soma Eco nagrađen je od strane Fonda za inovacionu delatnost RS, čime počinje razvoj ovog socijalnog preduzeća koje društveni uticaj bazira na više nivoa delovanja u ekološkoj sferi – upotreba poljoprivrednog i/ili industrijskog otpada i specijalne kulture gljive u cilju proizvodnje biorazgradivog materijala – biosporina, koji predstavlja zamenu za sitropor (plistrien).

ŠTA PROIZVODIMO?

Soma Eco proizvodi proizvode i pruža usluge: 1. Usluge dizajniranja, protoripiranja i proizvodnje ambalaže po zahtevu klijenta; 2. Kreiranje i prodaja sirovine – biosporina – za industrijsku upotrebu.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Društveni uticaj Soma Eco u potpunosti ostvaruje u polju ekologije i zaštite životne sredine, kroz upravljanje otpadom na način “ponovnog korišćenja” u kreiranju biosporina, koji zatim menja stiropor, istiskujući mikroplastiku iz industrijske upotrebe. Na ovaj način, Soma Eco aktivno realizuje odgovornu proizvodnju, utiče dobro na zdravlje i životnu sredinu i inovira procese proizvodnje, koji podstiču prihvatanje praksi cirkularne i zelene ekonomije.
U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo: 3. Dobro zdravlje; 9. Industrija, inovacije i infrastruktura; 12. Odgovorna potrošnja i proizvodnja; 13. Akcija za klimu