Naša Kuća

O NAMA

Razvoj socijalnog preduzeća Naša kuća otpočinje 2007. godine na inicijativu roditelja dece sa smetnjama u razvoju, sa ciljem da se unapredi položaj ove grupe dece i obezbedi sigurnija i kvalitetnija budućnost. Naša kuća posluje u oblastima izrade papira i galanterije, reciklirane ambalaže, uzgoja povrća, začinskog bilja i salata na vodi i u zatvorenom prostoru, pružanja usluge prehrane starijih i teško pokretnih osoba i keteringa. Naša kuća realizuje socijalnu misiju zapošljavanja mladih osoba sa različitim invaliditetima, ali i kroz osnivanje Fonda za samostalan život ove grupe mladih u budućnosti.

ŠTA PROIZVODIMO?

Proizvodi i usluge Naše kuće realizuju se kroz 5 različitih poslovnih programa: 1. Ručna izrada papira – upotreba ambalažnog otpada za proizvodnju papira za umetnike, dekorativne programe, štampu i proizvodnju ambalaže; 2. Hidroponska bašta – inovativna digitalizovana tehnologija uzgoja povrća, začinskog bilja i salata na vodi i u zatvorenom prostoru čime su obezbeđeni odlični uslovi za rast biljaka ujednačenog kvaliteta tokom cele godine. Proizvodnja zadovoljava potrebe kuhinje Naše kuće, ali i potrebe firmi koje se bave keteringom, restoranskim ugostiteljstvom i profesionalnim kuhinjama; 3. Eko ambalaža – proizvodnja kartonske ambalaže za firme koje se bave keteringom i ostale kojima je potrebna bilo koja vrsta ambalaže. Povezana je proizvodnja kartona sa proizvodnjom ambalaže; 4. Kuhinja na točkovima – usluga snabdevanja subvencionisanim obrocima za najstarije građane Beograda. Iz kuhinje je moguće poručiti ketering i posetiti prodavnicu domaćih proizvoda “Dobre komšije”; 5. Domaće pravljeni proizvodi iz slatkog asortimana – Čoko šljiva i Čoko malina sa bosiljkom koje je moguće poručiti na veliko i malo.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Naša kuća društveni uticaj ostvaruje u više oblasti, s tim da je glavni cilj radna integracija i osposobljavanje mladih lica sa invaliditetom, uz odgovorno poslovanje u ekološkom smislu. Dodatno, Našu kuću odlikuje visok stepen inovativnosti u poslovanju i proizvodnji, što ovo socijalno preduzeće čini i pokretačem promena i inovatora u zajednici.
U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo: 1. Svet bez siromaštva; 8. Dostojanstven rad i ekonomski rast; 9. Industrija, inovacije i infrastruktura; 10. Smanjenje nejednakosti; 12. Odgovorna potrošnja i proizvodnja