Education

Socijalna preduzeća su neprofitne privatne organizacije, koje se bave proizvodnjom roba i pružanjem usluga, što je direktno povezano sa njihovim jasnim ciljem da zajednica ima koristi od njihovih aktivnosti. Ona se oslanjaju na kolektivnu dinamiku, uključujući različite tipove zainteresovanih strana u svoja upravljačka tela; ona visoko vrednuju svoju autonomnost i preuzimaju ekonomski rizik koji je povezan sa njihovim aktivnostima.

Socijalna preduzeća spadaju u „hibridne” biznis modele, i njihovi prihodi su kombinacija poslovanja, prihoda sa tržišta od prodaje robe i usluga privatnom ili javnom sektoru i netržišnih prihoda koji dolaze od državnih subvencija, donacija, privatnih donacija, doprinosa u naturi i slično.

Search for social enterprises by category

preduzeca

Database of Social Entreprises

together

Diversity And Inclusion

dove

Peace, justice and strong institutions

graduation-cap

Education

manufacture

Sustainable consumption and production

agronomy

Agriculture

communities

Community development and mobilization

house

Social housing

art

Art and culture

portfolio

Employment

heart-beat

Health and wellbeing

eco

Environment

Showing all 7 results