Ekosistem socijalnih preduzeća u Libanu: inovativni pristup u kreiranju pravnog okvira

Ekosistem solidarne ekonomije u Libanu se ubrzano razvija i trenutno ima potencijal da napreduje još više, s obzirom da je na pomolu usvajanje jednog novog, inovativnog pristupa u kreiranju javnih politika iz ovog domena. Ovaj novi pristup u kreiranju zakonodavstva u oblasti solidarne ekonomije, podrazumevao bi princip „odozdo na gore“ i značio bi da zakonske inicijative dolaze sa terena, od samih socijalnih preduzeća i organizacija koje im pružaju podršku.

Ova inicijativa pokrenuta je od strane konsultantske firme Beyond Reform & Development (BRD) i organizacije COSV. COSV je neprofitna volonterska organizacija koja se bavi međunarodnom saradnjom od 1968. godine, sa projektima u Africi, Latinskoj Americi, Aziji i Evropi.  U Libanu je aktivna od 2006. godine u oblastima životne sredine, interkulturalnog dijaloga, inkluzivnog poslovanja i ljudskih prava. BRD je konsultantska firma vođena društvenom misijom, specijalizovana za istraživanje javnih politika i javni menadžment. Trenutno rade na identifikovanju potreba libanskih socijalnih preduzeća i izgradnji konkretnih rešenja za njihovo prepoznavanje, sa ciljem da dobijene rezultate ugrade u novi nacrt zakona o solidarnoj ekonomiji.

COSV i BRD su pre godinu dana inicirali stvaranje Libanske Platforme za Socijalna Preduzeća, koja je počela da stvara „kritičnu masu“ sastavljenu od različitih aktera iz sektora solidarne ekonomije. Cilj ove inicijative je prikupljanje informacija o potrebama socijalnih preduzeća koja posluju u Libanu i prevođenje istih u konkretne politike i rešenja. U krajnjoj liniji, Platforma ima za cilj da omogući rast sektora, poveća zainteresovanost građana za održivi razvoj, stvori inovativne mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta, širi transparentnost i primere dobre prakse iz domena upravljanja privatnim i javnim organizacijama, kao i da konsoliduje zahteve socijalnih preduzeća.

Više informacija na: