Publikacije

Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća u Srbiji (2014)

U publikaciji su prikazani podaci neophodni za utvrđivanje ekonomskog i socijalnog značaja socijalnih preduzeća u Republici Srbiji. Predstavljen je razvoj koncepta socijalnog preduzetništva, definisana su socijalna preduzeća i osnovni makroekonomski agregati koji se koriste za sagledavanje njihovog ekonomskog značaja, data je analiza najvažnijih pokazatelja poslovanja socijalnih preduzeća u Srbiji, predstavljeni su uslovi za njihovo poslovanje, i prikazani su primeri poslovanja izabranih socijalnih preduzeća.

Izdavač: Republički zavod za statistiku

Godina izdavanja: 2014.