Publikacije

Developing the field of social entrepreneurship (2008)

Izveštaj Centra za unapređenje socijalnog preduzetništva pri Duke Univerzitetu u Severnoj Karolini (SAD), koji će vam dati teorijske i praktične savete za jačanje društvene zajednice i ekosistema u okviru kojih vaše socijalno preduzeće funkcioniše. Iz studije možete saznati šta je potrebno da vaše socijalno preduzeće na dugoročnom planu dobro posluje i istovremeno vrši pozitivan uticaj na sredinu u kojoj posluje.

Izdavač: Center for Advancement of Social Entrepreneurship (CASE)

Godina izdavanja: 2008.