Deklaracija civilnog društva Zapadnog Balkana o socijalnoj ekonomiji

Poziv donosiocima odluka da preduzmu konkretne korake za razvoj socijalne ekonomije

 

Šest organizacija iz regiona potpisalo je “Deklaraciju civilnog društva Zapadnog Balkana o socijalnoj ekonomiji” kojom su pozvali donosioce odluka da preduzmu konkretne korake koji će doprineti daljem razvoju ovog ekonomskog modela utemeljenog na zaštiti društva i planete.

U trenutku kada je svet sve više usmeren ka profitu, a osetljive grupe i životna sredina sve više ugroženi, socijalna ekonomija se prirodno nametnula kao jedno od rešenja koje može da osnaži i očuva zajednicu. Oslanjajući se na različite inicijative EU, organizacije iz regiona u saradnji sa partnerima usidrile su socijalnu ekonomiju kao koncept održivog razvoja društava Zapadnog Balkana. Tokom prethodnih decenija, zahvaljujući naporima mnogih organizacija i njihovih partnera, usvojeno je nekoliko strategija i zakonskih rešenja, razvijeni su novi modeli finansijske podrške i pokrenuti su nacionalni i regionalni programi posvećeni sticanju znanja i podizanju svesti među različitim zainteresovanim stranama.

Krajem prošle godine, Evropska komisija usvojila je Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju koji ukazuje na njenu ulogu u stvaranju radnih mesta i inkluzivnom i održivom rastu. Akcioni plan nudi jasne smernice za njen razvoj za sve zainteresovane strane, a posebno za državne uprave. Kroz promovisanje cirkularne ekonomije, tech4good rešenja, socijalnog uključivanja najugroženijih ljudi i učešća mladih, socijalna ekonomija igra ključnu ulogu u ostvarivanju pravedne, zelene i digitalne tranzicije.

Smatrajući da je došlo vreme da socijalna ekonomija postane deo zvanične i vidljive politike vlada Zapadnog Balkana i regionalnih tela, predstavnici organizacija civilnog društva potpisali su i lansirali Deklaraciju kojom pozivaju i ohrabruju donosioce odluka u EU, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji i Srbiji da sprovedu ́određene korake koji bi pospešili njen razvoj. Ti koraci podrazumevaju dalju saradnju na stvaranju povoljnijeg okruženja politike za razvoj socijalne ekonomije, adekvatnu finansijsku podršku koja prepoznaje njenu specifičnost, udruživanje i međusektorska partnerstva, kao i širenje znanja o socijalnoj ekonomiji.

Deklaracija je potpisana 15. juna na Forumu socijalnih inovacija u Beogradu, a potpisali su je predstavnici organizacija Yunus Social Business Balkans (ALB), Youth Alliance Kruševo (MKD),  CDP Globus (BIH), Centar za omladinsku edukaciju (MNE), Forum for Civic Initiatives (KOS) i Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) (SRB) koja je ujedno i inicirala ovu inicijativu. Potpisnice su pozvale i druge organizacije da se pridruže i potpišu deklaraciju, što mogu učiniti putem formulara na vebsajtu KoRSE.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (KoRSe) osnovana je 2010. godine kao neformalna mreža organizacija koje se bave podrškom razvoju solidarnog preduzetništva, koju čine Trag fondacija, Evropski pokret u Srbiji (EPuS), Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) i Smart kolektiv.