Danas počinje registracija statusa socijalnog preduzetništva

Socijalni preduzetnici imaju mogućnost da registruju status od 15. novembra 2022. godine. Osnov za registraciju statusa je Zakon o socijalnom preduzetništvu kao prvi pravni akt kojim je regulisana oblast socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Registraciju mogu da izvrše preduzetnici, privredni subjekti, subjekti civilnog sektora koji su već registrovani u Agenciji za privredne registre i ispunjavaju uslove propisane Zakonom o socijalnom preduzetništvu.

Registraciju je moguće obaviti onlajn na sajtu Agencije za privredne registre u okviru kojeg postoji detaljno uputstvo.

Zakon ne obavezuje promenu pravne forme poslovanja, već samo predviđa mogućnost sticanja statusa socijalnog preduzeća. U tom smislu, zakon priznaje postojeću praksu u ovoj oblasti i stvara osnovu za dalje unapređenje okruženja za razvoj socijalne ekonomije u Srbiji. Međutim, zakon je sistemski i ne može automatski kreirati podsticajno okruženje ukoliko se ne izvrše prilagođavanja propisa iz srodnih oblasti (porezi, javne nabavke i sl.) i ne obezbede finansijski i nefinansisjki podsticaji iz javnih i komercijalnih izvora. Najzad, potrebna je promocija ove oblasti i razne vrste obuka za socijalne preduzetnike, što svakako uključuje i način za primenu ovog pravnog akta (npr. pisanje izveštaja o društvenom uticaju što je jedina obaveza po slovu zakona). Sve ovo će biti ciljevi strateškog dokumenta koji trenutno priprema Savet za razvoj socijalnog preduzetništva.

Zakon je donet u februaru i njegova puna primena počinje sa današnjim danom. Ranija primena se odnosla samo na osnivanje Saveta za razvoj socijalnog preduzetništva kao tela Vlade Republike Srbije.