COVID-19 kriza je ispit koji socijalna preduzeća u Srbiji uspevaju da polože

U sredu 19. avgusta održane su prve online Konsultacije sa socijalnim preduzećima – okvir za razvoj sektora i iskustvo COVID-19 krize u organizaciji Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Konsultacije su održane sa ciljem izveštavanja sektora socijalnih preduzeća o daljem razvoju prilika za unapređenje i usvajanje predloga Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu iz 2019. godine, o novim aktivnostima koje se sprovode sa ciljem promocije rada i društvenih misija socijalnih preduzeća u Srbiji i trendovima i isksutvima socijalnog preduzetništva tokom COVID-19 krize na globalnom nivou.Predstavnici i predstavnice socijalnih preduzeća podelili su iskustva nastala tokom prvog talasa krize i uvođenja vanrednog stanja od marta do maja meseca, koje je blokirao privređivanje, ali i pouke koje su stekli tri meseca nakon ukidanja vanrednog stanja.

Kriza je bila ispit za sva socijalna preduzeća, koliko je važno da se doprinese zajednici, bez obzira da li postoji prilika za sticanje profita ili ne.
U velikoj meri je uočena prilagodljivost socijalnih preduzeća okolnostima krize, okrenutost zajednici i transformacija biznis plana sa ciljem veće usmerenosti na potrebe ljudi – proizvodili maske, pružali socijalne usluge, održavali intenzivan kontakt sa korisnicima, učestvovali u volonterskim akcijama, pružali i besplatne usluge i proizvode – donacije obroka najugroženijima. Većina je pozitivno ocenila direktnu finansijsku podršku države, ali i istakla potrebu za dugročnom i sistemskom podrškom, naročito iz razloga, praksom potvrđene, važne uloge socijalnih preduzeća za uspeh lokalnih zajednica u borbi protiv korona virusa.

Informacije o iskustvima socijalnih preduzeća poslužiće Koaliciji za razvoj solidarne ekonomije u razvoju aktivnosti koje mogu podržati prilagođavanja i dalji razvoj socijalnih preduzeća u uslovima krize. Takođe, zaključci će poslužiti i za dalja zagovaranja sistemske podrške razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji i kreiranju mera podrške.
Pozivamo socijalna preduzeća koja nisu bila u prilici da učestvuju u konsultacijama da svoja iskustva i uvide podele sa nama putem Upitnika o potrebama SP nakon prvog i drugog talasa COVID-19 krize – KoRSE , na link-u, do utorka 25. avgusta.

Konsultacije se organizuju u okviru projekta „Podsticanje razvoja socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji“ koji sprovodi Koalicija za razvoj solidarne ekonomije u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll Stiftung – predstavništvo Beograd.