Kralja Milana 31/II
11000 Beograd
Tel: + 381 11 3640 174
Email: info@solidarnaekonomija.rs

* za dobijanje mobilnog broja telefona, molimo vas obratite nam se slanjem e-mail-a.

KORISNE INFORMACIJE

NAJČEŠĆA PITANJA

Šta je to Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva?

Koaliciju za razvoj socijalnog preduzetništva (KorSP) osnovali smo 22. aprila 2010. godine kao neformalnu mrežu organizacija koje se bave podrškom razvoju solidarnog preduzetništva. Trag fondacija, Evropski pokret u Srbiji (EPuS), Grupa 484, Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) i Smart kolektiv su se okupili kako bi se njihovi raznoliki, ali kompatibilni metodi rada stavili u funkciju razvoja sektora.

Šta je vizija Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva?

Naša vizija  je društvo koje se razvija održivo, oslonjeno na solidarnu ekonomiju koja omogućava i podstiče ekonomsku, društvenu i političku uključenost građana i građanki.

Šta je misija Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva?

Naša misija se ogleda u stvaranju podsticajnog okvira za razvoj solidarne ekonomije i socijalnog preduzetništva u Srbiji kroz informisanje, zagovaranje i podizanje kapaciteta.

Da li je vaš rad transparentan?

Zagovaramo odgovornost i transparentnost na ličnom, organizacionom i institucionalnom nivou. Odgovornost uključuje poštovanje vladavine prava u meri koja ne dovodi u pitanje poštovanje ljudskih prava, kao i brigu o svim društvenim posledicama vlastitog delovanja, bez obzira da li se radi o aktuelnoj zakonskoj obavezi ili ne. Protivimo se zloupotrebama dobara, podataka, društvenog uticaja i moći i podržavamo javnost rada svih institucija i organizacija, ukoliko to ne ugrožava prava i slobode građanki i građana.

Da li je Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva član neke od internacionalnih mreža ?

Da. DIESIS je jedna od najširih mreža EU specijalizovana za podršku socijalnoj ekonomiji i razvoju socijalnih preduzeća putem primene aktivnosti zasnovanih na znanju, kao što su obuka, dizajn projekata, konsultantske i savetodavne usluge, tehnička pomoć i istraživanje. Diesis pokriva više od 13 zemalja EU putem glavnih nacionalnih organizacija i mreža organizacija za podršku.

POVEŽIMO SE

KONTAKTIRAJTE NAS