Smart kolektiv

 

SK pomaže društvenim inovatorima omogućavajući im pristup finansijskim sredstvima i bolju poziciju na tržištu, povezivanje sa poslovnim sektorom i transfer biznis znanja i veština. Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih izazova, pomaže kompanijama da strateški sarađuju sa zajednicom, a društvenim inovatorima da zainteresuju poslovni svet za svoja rešenja i inicijative. Organizacija je pionir je u promovisanju koncepta društveno odgovornog poslovanja i razvoju socijalnog preduzetništva u zemlji i regionu.

Smart kolektiv je osnivač i administrator mreže društveno odgovornih kompanija – Forum za odgovorno poslovanje, a zajedno sa IDC-om administrira SENS – Mrežu socijalne ekonomije Srbije. Smart je član međunarodnih mreža Euclid Network, Youth Business International, GSEN – Global Social Entrepreneurship Network, EVPA – European Venture Philanthropy Network i ProBono network.

Scroll to Top