IDC Serbia – Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju

 

IDC tim, sa značajnim iskustvom velikog broja uspešno realizovanih projekata, čini grupa entuzijasta vođenih principima solidarnosti, aktivne inkluzije, jednakih prava, pristojnog posla i zadovoljnih ljudi. Ovi principi su integrisani u sve njihove programe i aktivnosti, na čijoj inovaciji neprestano radimo. Članovi su brojnih mrežnih organizacija: The European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE), Međunarodna Samarićanska mreže – SAM.I, Globalna mreži SOLIDAR , Evropski civilni forum, World Association of NGOs -WANGO, kao i dve domaće mreže – Koalicije za razvoj solidarne ekonomije i Mreže protiv siromaštva.

IDC od 2013. godine, zajedno sa Smart kolektivom administrira Mrežu socijalne ekonomije Srbije (SENS) – jedinu mreža socijalnih preduzeća u Srbiji. IDC je inicijator i osnivač socijalnog preduzeća ‘eKoBaG’, kao i vlasnik socijalnog preduzeća Agro Iris.

Scroll to Top