Blog

KoRSE blog je mesto infromisanja i učenja o socijalnom preduzetništvu i solidarnoj ekonomiji u Srbiji i svetu. Promovišemo model poslovanja koje brine o zajednici i doprinosi rešavanju socijalno-ekonomskih, odnosno razvojnih izazova. Pored edukativnih postova, iz prve ruke prenosimo priče uspešnih socijalnih preduzetnika i preduzetnica u Srbiji.

Učimo o socijalnom preduzetništvu

Socijalno preduzetništvo, iako ne nov model poslovanja, postaje glavni trend za sve one koji smisao svog poslovanja vide u brizi za ljude i planetu. KoRSE blog je mesto gde učimo o tome: Šta je socijalno preduzetništvo? Šta su pozitivan društveni uticaj i društvena misija u poslovanju? Kojim društvenim i ekonomskim problemima se bave socijalna preudzeća? Kako ovaj model poslovanja funkcioniše na postojećem tržištu? Koliko su održiva socijalna preduzeća? Koji su načini finansiranja socijalnih preudzeća? Šta su socijalne inovacije i čemu služe? Šta su sličnosti i razlike u konceptima socijalnog preudzetništva i društveno odgovornog poslovanja? Zašto se socijalno preduzetništvo smatra “poslovanjem budućnosti”? Šta je potrebno za razvoj socijalnog preduzetništva? Kako država i tržište mogu doprineti njegovom razvoju? Na koji način građani mogu pomoći socijalnim preduzećima da ona održivije pomognu razvoju zajednica?

Pričamo sa socijalnim preduzećima

Koliko puta ste čuli za preduzetnike koji “menjaju svet”? Za ljude koji su pokrenuli preduzeća sa ciljem stvaranja pozitivanog društvenog uticaja i kreiranja promena koje grade bolju budućnost? Ko su socijalni preduzetnici i preduzetnice u Srbiji? Kakvo je iskustvo u poslovanju ovih ljudi? Šta su bili njihovi motivi? Sa kojim izazovima su se suočili na putu razvoja svojih socijalnih preudzeća? Šta proizvode ili koje usluge pružaju socijalna preduzeća? Kako se socijalna preduzeća suočavaju sa ekonomskim i društvenim krizama? Kako funkcionišu u zemlji koja nema Zakon o socijalnom preduzetništvu? Da li i na koji način posluju i na stranim tržištima? Kako izgleda zajednica socijalnih preduzetnika i preduzetnica? KoRSE blog je mesto gde ćemo na ova i druga pitanja odgovoriti pričama socijalnih preduzetnika i preduzetnica iz prve ruke!