Aktivne zajednice: solidarni odgovor na COVID-19

Usled globalne pandemije COVID-19 i njenog uticaja na svakodnevni život, Trag fondacija je prepoznala negativne efekte na zajednice širom Srbije, posebno kod najranjivijeg stanovništva.

Program ima za cilj da pruži podršku udruženim i solidarnim građanima da u okviru mogućnosti i sopstvenih kapaciteta, vodeći računa o sigurnosti i zdravlju svih u zajednici, sprovode akcije koje bi smanjile dalje širenje virusa i olakšale boravak sugrađanima u samoizolaciji, solidarno utiču na smanjenje stigme i podršku najranjivijima, i pokreću akcije fokusirane na oporavak i otpornost zajednica od ekonomskih i drugih društvenih posledica pandemije.

Donacije su namenjene inicijativama koje pomažu zajednicama da prate preporuke prevencije u cilju očuvanja javnog zdravlja i utiču na smanjenje štete izazvane epidemijom. Prioritet će biti dat inicijativama koje pomažu posebno ranjivim grupama kao što su: stara lica (65+), žene i deca žrtve porodičnog nasilja, seosko stanovništvo, osobe sa invaliditetom, romska populacija, jednoroditeljske porodice, socijalno ugrožene grupe i slično.

Iznos donacije

Visina donacije kreće se u rasponu od 150.000 dinara za inicijative koje se odnose na mere prevencije, kampanje informisanja i slično, do najviše 500.000 dinara za podršku pružaocima usluga iz oblasti socijalne zaštite.
Sredstva koja se dodeljuju su fleksibilna i mogu se koristiti za finansiranje širokog spektra aktivnosti: operativni troškovi, honorari angažovanih osoba, online alati i platforme za edukaciju, rad i komunikaciju, osveženje i zaštitna oprema za volontere, putni troškovi i sl.

Prijava i kriterijumi za selekciju

Poziv za prijavu projekata je stalno otvoren, a na svakih 15 dana će se praviti presek prijava i sprovoditi proces odlučivanja o dodeli donacija.
Prvi rok za prijavu je 21. april 2020. godine. 

Više informacija možete naći na zvaničnom internet sajtu Trag fondacije, ovde .

Aktivne zajednice: solidarni odgovor na COVID-19 Dalje

IDC i ASB donacija za prihvatiliste za odrasla i stara lica u borbi Srbije protiv COVID-19

Prihvatilište za odrasla i stara lica u Beogradu primilo je danas skromne donacije IDC-a i ASB-a, u cilju suzbijanja pandemije COVID 19 u Srbiji.

Na osnovu odluke glavne kancelarije Arbeiter – Samariter – Bund e.V (ASB) u Kelnu o dodeli urgentnih sredstava kao prve pomoći u ublažavanju uzroka i posledica uticaja pandemije COVID-19, te izraženih potreba ustanova koja pružaju socijalne usluge u Srbiji, ASB kancelarija u Beogradu i IDC su dodelili Prihvatilištvu frižider, zamrzivač, sekač hleba, valjak za peglanje i dezinfekciju, 5000 komada rukavica, 1,500 maski i 600 komada sredstava za dezinfekciju.

Nevenka Nikić Simatković, upravnica Prihvatilišta – „U ime zaposlenih i korisnika prihvatilišta za odrasla i stara lica zahvaljujemo ASB-u i IDC-u na ovoj značajnoj pomoći jer ni jedna donacija do sada nije ovako brzo realizovana – što nam u trenutnoj situaciji višestruko znači. Dobijenim mašinama i dezinfekcionim sredstvima uspećemo da dodatno doprinesemo poboljšanju opštih higijenskih i sanitarnih uslova. U trenutnoj situaciji naši korisnici su među najugroženijima budući da većinom nemaju svoj dom, a zbog propisanih mera neophodno je da se sklone sa ulice i obezbedi im se potrebna zaštita“.

U Prihvatilištu za odrasla i stara lica u Kumodraškoj ulici, pomoć i smeštaj trenutno se pruža za 111 lica, dok su smeštajni kapaciteti 104 lica. Korisnici su dobi između 26 i 89 godina, koliko broji najstariji korisnik. Ova ustanova se finansira sredstvima Grada Beograda i pruža usluge smeštaja, ishrane, zdravstvene zaštite kao i podršku korisnicima od strane socijalnih radnika i kroz organizaciju različitih stimulativnih programa. Za vreme vanredne situacije usled pandemije COVID -19 u prihvatilištu su pojačane higijenske i dezinfekcione mere i poštuju se sve vanredne poreporuke i pravilnici.

Više informacija možete naći na zvaničnoj internet stranici Inicijative za saradnju i razvoj – IDC Srbija.

IDC i ASB donacija za prihvatiliste za odrasla i stara lica u borbi Srbije protiv COVID-19 Dalje

Analiza Smart kolektiva: posledice pandemije na poslovanje mikro i malih preduzeća u Srbiji

Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje sproveli su u periodu od 25. do 29. marta 2020. godine istraživanje u kojem je učestvovalo 209 mikro i malih preduzeća iz Srbije. Rezultate istraživanja podelićemo sa našim partnerima – predstavnicima međunarodne zajednice, javnim sektorom i ostatkom privatnog sektora kako bismo zajedno mogli da osmislimo i sprovedemo adekvatne mere za prevazilažene izazova sa kojima se preduzeća suočavaju.

Mikro i mala preduzeća u Srbiji zapošljavaju 629 hiljada ljudi. Osim direktnog zapošljavanja, ova preduzeća imaju mnogo širi društveni uticaj na kvalitet života preko 3 miliona ljudi u našoj zemlji – porodice zaposlenih, male dobavljače poput poljoprivrednih gazdinstava kojima je bez ovih preduzeća egzistencija ugrožena i druge. Dodatno, veliki broj ovih preduzeća posluje u nerazvijenim opštinama gde predstavljaju važan oslonac i prihode lokalne zajednice.

Pandemija korona virusa postavila je pred nas, pored mnogih drugih, i ekonomski izazov – kako održati likvidnost privrede i sačuvati radna mesta, naročito u poslovanju mikro i malih preduzeća. Podaci iz istraživanja pokazuju da 85% mikro i malih preduzeća procenjuje da će pandemija imati negativan uticaj na njihovo poslovanje. Oko 80% ovih preduzeća očekuje smanjenje potražnje za njihovim proizvodima i uslugama tokom i nakon trajanja pandemije, dok oko 30% mikro i malih preduzeća smatra da će se to odraziti na smanjenje broja zaposlenih u preduzećima. Preko 70% preduzeća očekuje da će osećati ekonomske posledice pandemije na poslovanje 6 meseci i duže. Finalno, preko 48% preduzeća procenjuje da ove izazove neće moći da prevaziđe bez dodatne podrške.

Kako bi se u narednom periodu što bolje odgovorilo na potrebe ovih preduzeća, cilj istraživanja je bio da se mapiraju izazovi sa kojima se suočavaju ova preduzeća i vidovi podrške koji su im potrebni kako bi se ublažile ekonomske i društvene posledice pandemije.

Više informacija i rezultate istraživanja možete pogledati na zvaničnom sajtu Smart kolektiva, ovde .

Analiza Smart kolektiva: posledice pandemije na poslovanje mikro i malih preduzeća u Srbiji Dalje

SOLIDARNO ZA LJUDE I PLANETU!

Nakon izbijanja Svetske ekonomske krize, kada se istraživalo koji sektori društva i privređivanja su bili najotporniji na udare te krize sve je upućivalo na socijalna preduzeća. Dok je u Italiji 2009. godine drastično smanjen broj zaposlenih, socijalne zadruge su uvećale broj zaposlenih za 2,7%. U Španiji je bilo 5 miliona nezaposlenih, a zadruge su zaposlile 7,2% nezaposlenih. U ovom periodu se i  sektor u Srbiji počeo ubrzano razvijati. Ovo nije trenutak da se odgovornost usmeri na te aktere, koje možemo zvati i akterima neprofitnog, trećeg, socijalnog ili solidarnog sektora, već nam je opet data prilika da razmislimo o principima i vrednostima oko kojih je skrojen celokupan sistem u okviru kojeg živimo: organizovanje, upravljanje, odlučivanje, privređivanje i raspodela. Ovakvi trenuci krize podsećaju na to da može drugačije i da posledice strašnih društvenih i ekonomskih potresa mogu imati i drugačije dejstvo i efekte.

Solidarna ekonomija ne odstupa od principa. Solidarnost, saradnja, uzajamnost, jednakost na svim nivoima, participativna demokratija, održivost i pluralizam nisu puki termini niti sami po sebi i odvojeni jedni od drugih imaju ikakav smisao. Oni su utkani u svaki aspekt onoga što je solidarna ekonomija. Uzeti su za polaznu osnovu svake strukture i procesa organizacije solidarne ekonomije, obezbeđujući dosledni fokus na ljudima i planeti, odnosno pravedan i održiv sistem. Podsećamo da solidarna ekonomija obuhvata vrlo različite ekonomske modele fokusirane na unapređenje kvaliteta u celokupnoj zajednici, zasnivajući se na načelima brige za ljude, životnu sredinu i za pravednu raspodelu. Primeri su neiscrpni: sistemi deljenja dobara, etičke banke, lokalne valute, trgovinski sistemi lokalne razmene (LETS), zajednički fondovi…

Organizacije solidarne ekonomije nastaju u krizama i nastavljaju da deluju nakon kriza, i dalje ukorenjene u principima na kojima su zasnovane. Doslednost je jedan od osnovnih razloga njihove stabilnosti i poverenja koje im građani ukazuju, kroz zaposlenje i volontiranje u ovim organizacijama, kupovinom proizvoda i usluga od njih i učešćem u osnivanju, finansiranju i vođenju ovakvih organizacija.

Odgovornost svih nas kao pojedinaca je da uvidimo da bilo koja kriza koja nas zadesi neće se na održiv način razrešiti niti uspostaviti novi pravedan sistem ukoliko ne promislimo i ne sprovedemo nove modele organizovanja na svim nivoima našeg delovanja: političkom, ekonomskom, društvenom, pa i privatnom. To podrazumeva da poziv za solidarnost nije poziv da samo u ovom vanrednom trenutku brinemo o jednom delu naše svakodnevice (mali trgovac, lokalni poljoprivrednik, pekar) koga sada prvi put valorizujemo, već da razumemo da je celokupna naša svakodnevica u celini ono što nam je potrebno i čemu mi moramo doprineti da bismo zajedno uspostavili novi pravedniji sistem u okviru kojeg ljudi, planeta i ekonomija nisu suprotstavljeni, već se međusobno dopunjuju omogućavajući postizanje održivog razvoja za dobrobit svih.

U ovom kriznom momentu, da, treba da aplaudiramo i zdravstvenim radnicima i pekarima i dostavljačima namirnica i volonterima. Ali svaki dan treba da se osvrnemo na primere ljudi koji deluju iz solidarnosti i svojevoljno postanemo deo toga. Svaki dan treba jedni drugima da aplaudiramo, jer smo jedni drugima osnov svakodnevice. Pojedinačni heroji ne postoje, već postoji uzajamnost u delovanju, odgovornost za učinjeno i izgovoreno i solidarnost kao vodilja za izgradnju boljeg sveta.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije i u ovim trenucima, nastaviće da se zalaže za promociju rada, principa i vrednosti socijalnih preduzeća i solidarne ekonomije. Mi podsećamo da društveni i ekonomski problemi u našoj zajednici su prisutni ne samo u vremenima krize i ne nastaju samo nakon njenog završetka, već postoje u kontinuitetu. Iz tog razloga ponavljamo da je ovo vreme za redefinisanje osnove našeg organizovanja, upravljanja, odlučivanja, privređivanja i raspodele. Promislite, pa delujte!

8. april 2020. godine
Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

SOLIDARNO ZA LJUDE I PLANETU! Dalje

Upoznajte učesnike Prvog programa za održive biznise

Tokom januara meseca 2020. godine, Smart kolektiv je otvorio poziv za učešće u Programu za održive biznise, prvom programu za pripremu preduzeća za impakt investicije u okviru Fonda za razvoj održive ekonomije.

Za učešće u programu prijavilo se 50 preduzeća koja kroz biznis modele rešavaju društvene i ekološke probleme u našem okruženju. Na osnovu pregledanih prijava, stručni žiri je odabrao 20 preduzeća koja su ušla u drugi krug selekcije. U ovoj fazi, 10 članova stručne komisije, koju su činili eksperti iz oblasti socijalnog preduzetništva, biznis eksperti i članovi tima Smart kolektiva, učestvovalo je u intervjuima sa odabranih 20 preduzeća. Nakon sprovedenih intervjua, komisija je odabrala finalnih 10 učesnika ovogodišnjeg izdanja programa.

Kompletnu listu učesnika možete pogledati ovde .

Vest preuzeta sa zvaničnog vebsajta Smart kolektiva.

Upoznajte učesnike Prvog programa za održive biznise Dalje

Otvoren je konkurs za prijave na program ZELENE IDEJE do 20. marta!

Program ZELENE IDEJE usmeren je na podršku udruženim građanima u razvoju zelenih preduzetničkih ideja u Srbiji. Pod zelenim preduzetničkim idejama podrazumevamo inovativne ideje koje primenjuju tehnologije i znanja poslovnog sektora za organizovanje i zajedničko rešavanje društvenih problema, oslanjajući se na resurse iz zajednice i štiteći životnu sredinu u funkciji održivog razvoja.

Kroz program se, putem javnog konkursa, dodeljuju tri donacije od po 5.000,00 američkih dolara za udruženja građana, fondacije, zadužbine, zadruge i privredna društva koji planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici.

Poziv za podnošenje prijava otvoren je do 20. marta 2020. godine. Detaljni kriterijumi za prijavu su objašnjeni u dokumentu Uputstvo za prijavljivanje, a prijavne obrasce možete preuzeti ovde: Prijavni formular i obrazac za Budžet. Pre nego što pristupite popunjavanju prijave, molimo da pogledate smernice u Uputstvu za prijavljivanje, kao Definicije i pojašnjenje pojmova.

Za pitanja i dodatne informacije pošaljite e-mail na zeleneideje@tragfondacija.org, a više informacija o programu možete pročitati na https://tragfondacija.org/zelene-ideje/.

Vest preuzeta sa zvaničnog vebsajta Trag fondacije.

Otvoren je konkurs za prijave na program ZELENE IDEJE do 20. marta! Dalje

Scroll to Top