Poziv za prijavljivanje na Regionalnu socijalnu akademiju IRIS MREŽE

Nakon prve uspešne Regionalne socijalne akademije Iris mreže, održane u Beogradu u novembru 2018. godine, IRIS (mreža pružalaca socijalnih usluga OCD) i Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. objavili su poziv za učesnike nove Regionalne socijalne akademije, koji će se održati u Tirani, Albanija, od 27. do 30. maja 2019. godine.

Akademija nudi učesnicima jedinstvenu priliku da iskoriste raznolik paket treninga, Uvođenje pravnog okvira i praktičnih modela socijalnih preduzeća u regionu, istraživanje inovativnih preduzetničkih aktivnosti za razvoj regiona kroz veću inkluziju migranata, Roma, žena, mladih, invalida i drugih marginalizovanih grupa na tržište rada i pružanje socijalnih usluga.

Učesnici će pohađati četvorodnevnu obuku po meri koja se sastoji od različitih metodologija učenja, uključujući predavanja, radionice, diskusije i terenske posete. Program Akademije će omogućiti dalje poboljšanje i optimizaciju prema potrebama, interesima i ograničenjima ciljnih grupa i njihovih institucionalnih i organizacionih okruženja. Pored toga, učesnici će imati priliku da predlože temu o svom interesovanju koja će biti razrađena i uključena u program Akademije.

Sve informacije i procedure prijave možete pronaći na Academy-Call-for-Participants-Albania.

Rok za prijavu je 26. april 2019. u 17 sati.

Konačna lista učesnika će biti objavljena na veb stranici IRIS mreže najkasnije 20 dana nakon zatvaranja poziva za prijavu.

Poziv za prijavljivanje na Regionalnu socijalnu akademiju IRIS MREŽE Dalje

PLANIRANJE RAZVOJA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI

Predstavnici zajednice socijalnog preduzetništva okupili su se juče na sastanku o pravcima razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji. Razgovaralo se o aktuelnim globalnim trendovima u solidarnoj ekonomiji, kao i o odgovornom poslovanju koje se pokazalo kao stabilan i efikasan model poslovanja. Učestvovali su predstavnici organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, socijalnih preduzeća i biznisa zainteresovani za poboljšanje uslova u kojima funkcioniše socijalno preduzetništvo. Cilj sastanka bilo je utvrđivanje najvećih izazova za razvoj sektora i adekvatne podrške za njihovo prevazilaženje – podsticajnije pravno okruženje, veća finansijska podrška, promocija socijalnog preduzetništva i razmena dobre prakse, naročito u kontekstu održivosti poslovanja socijalnih preduzeća. Istaknuto je da veliku prepreku predstavlja nedovoljno podsticajno okruženje koje kreira javna uprava. Iznova je potvrđeno da postoji dugoročna i kontinuirana spremnost organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i socijalnih preduzeća za pružanje podrške razvoju socijalnog preduzetništva, ali je utvrđeno i da je jednako važno da se javni sektor pruži veću podršku, ovaj put kroz jasne političke instrumente i mere za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva. Na sastanku su formulisani jasni zahteva za podršku razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji koji Koalicija za razvoj solidarne ekonomije kao predstavnik zajednice, treba da uputi donosiocima odluka na sastanku o pravcima razvoja zakazanom za 24. april. Tada će biti definisani naredni koraci u saradnji javne uprave, organizacija civilnog društva i predstavnika socijalnih preduzeća u cilju daljeg razvoja zajednice socijalnog preduzetništva. Deo sastanka bio je posvećen mitovima koji postoje kada se govori o solidarnoj ekonomiji i socijalnom preduzetništvu, učesnici su se usaglasili da je važno postojanje socijalnih preduzeća u svim sektorima, jer je se bave rešavanjem problema koje je neophodno rešiti. Socijalna preduzeća se bave problemima zapošljavanja, siromaštvom, ali pored toga bave se i rešavanjem problema koji opterećuju zajednicu. “Socijalni preduzetnici su super preduzetnici, profitni su i bave se rešavanjem problema u zajednici. Predstavljaju snažan sektor koji se bavi brigom o društvu i okolini. Socijalna preduzeća jesu budućnost, tržišno su otpornija, profitna su, a uz to i izuzetna prilika za integraciju marginalizovanih grupa”, rečeno je na sastanku. Napravljen je osvrt na aktuelne trendove na globalnom, EU i regionalnom nivou kada je u pitanju socijalno preduzetništvo, ali i solidarna ekonomija uopšte, kako bi se prepoznali i formulisali autentični uslovi u okviru kojih može da raste i razvija se sektor socijalnog preduzetništva u Srbiji. Kroz analizu okruženja, definisane su snage i slabosti inicijativa javnog sektora za podršku socijalnom preduzetništvu, kao i snage i slabosti same zajednice socijalnih preduzeća.

Aktivnosti Koalicije za razvoj solidarne ekonomije sprovode se u kooperaciji sa Fondacijom Hajnrih Bel – predstavništvo Beograd.

PLANIRANJE RAZVOJA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI Dalje

Konsultativni sastanak u Vladi RS o novom nacrtu Zakona o socijalnom preduzetništvu

Beograd, 13. mart 2019. – Članovi Koalicije za razvoj solidarne ekonomije održali su konsultativni sastanak u Vladi Republike Srbije u vezi sa novim nacrtom Zakona o socijalnom preduzetništvu. Sastanak su organizovali premijerka Republike Srbije, Ana Brnabić i ministar za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević. Takođe, učesnici sastanka bili su i članovi kabineta premijerke, predstavnici vladine Gurpe za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva (SIPRU), predstavnici organizacija civilnog društva NALED i Građanske inicijative, kao i predstavnici – članovi koalicije – Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), Evropski pokret u Srbiji, Trag fondacija i Smart Kolektiv.

Zaključak sastanka bio je da je uključivanje organizacija civilnog društva kao relevantnih aktera u proces definisanja zakonodavnog okvira važan korak ka stvaranju stimulativnijeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji. U narednom periodu, Koalicija će organizovati nekoliko konsultativnih sastanaka sa predstavnicima socijalnih preduzeća i drugih ključnih aktera u sektoru solidarnosti privrede i prikupiti preporuke za dalji razvoj zakonodavnog okvira.

Konsultativni sastanak u Vladi RS o novom nacrtu Zakona o socijalnom preduzetništvu Dalje

OTVOREN KONKURS ZA EMES MEĐUNARODNU ISTRAŽIVAČKU KONFERENCIJU O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU

Sedmo izdanje EMES konferencije će biti održano u prostorijama Šefild Halam univerziteta, od 24. do 27. jula 2019. godine. Ovim povodom je raspisan novi konkurs za apstrakte radova na glavnu temu ov e godine „Održivi razvoj kroz socijalno preduzetništvo, saradnju i dobrovoljnu akciju“ (Sustainable development through social enterprise, co-operative and voluntary action).

Ove opšta tema je razložena na 10 sastavnih tema koje možete obraditi vašim radom. Mi izdvajamo kao posebno zanimljive: „1. Koncepti i modeli socijalnog preduzetništva, saradnje i dorovoljne akcije“, „3. Socijalne inovacije i preduzetništvo“ i „6. Javna politika i pravni okviri socijalnog preduzetništva“. Puna lista tema sa detaljima je dostupna na sajtu konferencije.

Vaš apstrakt, koji ne sme da ima više od 800 reči, možete podići  na sajt i pratiti pažljivo uputstva. Organizatori naglašavaju da se za sva pitanja vezana za konferenciju i radove obratite mejlom na 7EMESconf@emes.net.

Rok za slanje apstrakta je 8. januar 2019. godine.

OTVOREN KONKURS ZA EMES MEĐUNARODNU ISTRAŽIVAČKU KONFERENCIJU O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU Dalje

OBRADUJTE PRIJATELJE I PODRŽITE SOCIJALNO PREDUZEĆE CARITAS ŠABAC!

Budite deo koncepta razvoja socijalnog preduzetništva i odgovornog poslovanja kupovinom prirodnih proizvoda nastalih na imanjima Caritas Šabac u Bogatiću, Badovincima i Vukošiću.

Kupovinom proizvoda dvostruko darujete – one kojima poklanjate i one koje podržavate, korisnike usluge dnevni boravak “Sv. Sofija” u Šapcu i “Sv. Jovan” u Bogatiću, osobe sa mentalnim smetnjam i intelektualnim poteškoćama. Korisnici, uz podršku stručnih radnika, obrađuju imanja i proizvode voće i povrće, u skladu sa svim standardima zdrave hrane.

Kupovinom ovih proizvoda iz gastronomske linije “AVLIJA” doprinosite stvaranju uslova za njihovo dalje angažovanje i punu društvenu integraciju, a onima koje volite poklanjate proveren kvalitet i pravu vrednost. Sve proizvode moguće je naknadno brendirati logom kompanije, kao i formiranje paketa u skladu sa potrebama i željama.

OBRADUJTE PRIJATELJE I PODRŽITE SOCIJALNO PREDUZEĆE CARITAS ŠABAC! Dalje

BRODOTOV VODIČ KROZ KUPOVINU BOŽIĆNIH POKLONA ZA DRUŠTVENO ODGOVORNE (I SVE KOJI TO ŽELE DA POSTANU)

Brodoto je objavio zgodan vodič kroz moguće opcije društveno odgovorne kupovine za božićne i novogodišnje praznike. Sada svako ko se ikada zapitao gde i kako može nešto da kupi a da istovremeno i bude od koristi najugroženijima ili pomogne rešavanju suštinski bitnih društvenih pitanja može da dobije pravu informaciju.

Vodič je podeljen u pregršt kategorija, da za svaku voljenu osobu bude ponešto i sadrži linkove i koristan kratak opis za svakog preporučenog proizvođača.

U ovom Vodiču su se našli i neki od naših dragih partnera Eko Bag – proizvodi unikatne torbe od reciklirane folije za bilborde, Liceulice– časopis koji nudi različite društveno-odgovorne teme, Naša kuća – proizvodi poslastice šljive u čokoladi, Radanska ruža – proizvodi ajvar, slatko, džem, Agro Iris – proizvodi čips od jabuke, šljive, kruške.

Ostale proizvode pogledajte ovde.

BRODOTOV VODIČ KROZ KUPOVINU BOŽIĆNIH POKLONA ZA DRUŠTVENO ODGOVORNE (I SVE KOJI TO ŽELE DA POSTANU) Dalje