Publikacije

A business planning guide to developing a social enterprise (2005)

Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća koji kroz biznis plan, jasno i koncizno objašnjava sve faze kroz koje se neminovno prolazi dok se ne razvije poslovanje socijalnog preduzeća.

Izdavač: The Royal Bank of Scotland & NatWest

Godina izdavanja: 2005.