Udruženje Koalicija za
razvoj solidarne ekonomije

Održiv razvoj oslonjen na solidarnu ekonomiju
koja omogućava i podstiče ekonomsku, društvenu i političku uključenost građana i građanki.
Vizija Koalicije za razvoj solidarne ekonomije

NAŠE AKTIVNOSTI

Informisanje

Kontinuirano informisanje građana i građanki o potrebama, potencijalima, preprekama i rezultatima u solidarnoj ekonomiji u Srbiji, sa posebnim akcentom na promene koje su se dogodile ili predstoje u procesu evropskih integracija.

Zagovaranje

Sistematično praćenje, ocenjivanje uspešnosti sprovođenja i razvoj javnih politika o solidarnoj ekonomiji u Srbiji.

Izgradnja kapaciteta

Razvijanje kompetencija aktera solidarne ekonomije, pre svega, socijalnih preduzeća, u pravcu održivih poslovnih modela za ostvarenje društvenih ciljeva. Unapređivanje strukture i kompetencija Koalicije za razvoj solidarne ekonomije.

AKTUELNOSTI

Socijalne usluge i socijalna preduzeća
Blog

USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE U ZAJEDNICI KADA IH PRUŽAJU SOCIJALNA PREDUZEĆA: Razvoj sistema socijalne zaštite

Socijalna preduzeća bave se proizvodnjom proizvoda i pružanjem različitih usluga, a kroz svoje poslovanje ostvaruju društvenu misiju i kreiraju pozitivan uticaj na razvoj zajednice. O društvenim misijama socijalnih preduzeća govorili smo u prethodnim blogovima. Iako na tržištu proizvode proizvode i usluge koje zadovoljavaju različite potrošačke potrebe, među uslugama socijalnih preduzeća

Više o tome »
Publikacije

VODIČ za uključivanje osoba sa mentalnim poteškoćama na tržište rada i izradu zakona o socijalnim preudzećima

Ovaj vodič je rezultat dva okrugla stola organizovana tokom 2019. godine u okviru projekta „Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za borbu protiv socijalnih isključenja i siromaštva“ na kojima su učestvovali eksperti iz Srbije i Evropskog saveza koji pokreće inicijativu i pripremu zakonodavnog predloga koji bi mogao da pokaže trenutno srpsko zakonodavstvo

Više o tome »
Have your say!
Novosti

HAVE YOUR SAY! – ŠTA GRAĐANI MISLE O SOLIDARNOSTI I ODRŽIVOM RAZVOJU

Stavovi građana i građanki su najvažniji u definisanju pravca razvoja ali i pravila po kojima funkcioniše društvo. Tokom i nakon COVID-19 krize aktuelizovalo se pitanje solidarnosti i održivog razvoja. Šta za nas predstavlja solidarnost? Kako prepoznajemo solidarne akcije u društvu? Na koji način možemo doprineti individualnom akcijom? Da li postoji

Više o tome »
Socijalno preduzetništvo u funkciji održivog razvoja
Blog

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA: Ideologija i vrednosti

U prethodnom blogu u okviru serije blogova Socijalno preduzetništvo u funkciji održivog razvoja, govorili smo o komplementarnostima i razlikama u istorijskom razvoju ova dva koncepta. Postizanje održivog razvoja zahteva sistemsku promenu domintatnog političkog i ekonomskog diskursa oličenom u neoliberalnoj ekonomiji i odstupanje od ideje da je slobodno tržište samoregulišuće i

Više o tome »
Forum socijalnih inovacija _ Smart Kolektiv
Novosti

Regionalna online konferencija: Forum socijalnih inovacija 2020

Smart kolektiv i ove godine sa zadovoljstvom poziva sve zainteresovane da se pridruže na sedmom Forumu socijalnih inovacija. SIF2020 će biti održan online – od 28.septembra do 02.oktobra. SIF2020 teži da kroz programske celine omogući razgovor, inspiraciju i obogati znanje svih učesnika. Biće fokusiran na osnaživanje socijalne ekonomije i socijalnih

Više o tome »
Socijalno preduzetništvo u funkciji održivog razvoja
Blog

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA: Istorijski razvoj

Održivi razvoj je glavna tema savremenih diskusija i razmatranja u politici, ekonomiji i društvu uopšte. Ideja da je važno u sadašnjosti delovati na način da moramo razmišljati o budućnosti i uslovima za život budućih generacija uz očuvanje prirode visoko je pozicionirana na globalnoj agendi Ujedinjenih nacija. Globalno delovanje u pravcu

Više o tome »

PARTNERI I DONATORI

Kalendar događaja
September 2020
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
< Aug Oct >

Centar znanja

predstavlja sferu proizvodnje i razmene dobara i usluga unutar sektora koji čine preduzeća i organizacije vođene društvenim, a ne čisto komercijalnim ciljevima.

predstavlja ekonomiju koju čine preduzeća i organizacije (zadruge, društva uzajamne koristi, udruženja, fondacije i socijalna preduzeća) koja proizvode robu, usluge i znanja koja zadovoljavaju potrebe zajednice, ostvarivanjem određenih socijalnih i ekoloških ciljeva i podsticanjem solidarnosti.

predstavlja poslovanje sa idejom da se putem ulaganja profita nastalog od prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasna društvena misija. Socijalno preduzetništvo ima za cilj da prepozna i da se uključi u rešavanje određenih društvenih problema, a to mogu biti nezaposlenost, marginalizovanje određenih društvenih grupa, siromaštvo i slični problemi. 

predstavljaju nove ili unapređene procese, metode i alate efikasnog rešavanja socijalnih i ekoloških izazova, a u cilju celokupnog društveno-ekonomskog razvoja.
Scroll to Top