Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

AKCIONA ISTRAŽIVANJA

Pružamo uvid u specifične izazove i potencijale socijalne ekonomije. Naši saveti omogućavaju donošenje odluka zasnovanih na podacima, a analize isporučujemo u formatima kao što su: mape aktera, analize tržišta, studije politika i sižea politika, ili analize društvenog uticaja.

DIZAJN STRATEGIJA I KAMPANJA

Nudimo usluge podrške procesu zagovaranja u svim fazama. Naš pristup je isključivo vođen vrednostima socijalne ekonomije – jer ishodi zagovaranja moraju imati pozitivan uticaj na okolinu, lokalne resurse i zajednicu.

PREDAVANJA I OBUKE

Nudimo edukacije i obuke iz oblasti socijalnog preduzetništva u skladu sa potrebama klijenata – od opštih informacija o socijalnom preduzetništvu, specijalizovanih obuka iz oblasti primene Zakona o socijalnom preduzetništvu do razvoja sistema socijalnih javnih nabavki.

KoRSE blog

KoRSE blog je mesto informisanja i učenja o socijalnom preduzetništvu i solidarnoj ekonomiji u Srbiji i svetu. Promovišemo model poslovanja koje brine o zajednici i doprinosi rešavanju socijalno-ekonomskih, odnosno razvojnih izazova. Pored edukativnih postova, iz prve ruke prenosimo priče uspešnih socijalnih preduzetnika i preduzetnica u Srbiji.

Baza socijalnih preduzeća

Baza socijalnih preduzeća je jedinstven resurs za promociju i predstavljanje socijalnih preduzeća iz Srbije. Socijalna preduzeća su razvrstana prema 11 kriterijuma i za svako preduzeće postoje podaci o proizvodu ili usluzi, objašnjenje na koji način doprinose zajednici i Ciljevima održivog razvoja.