Udruženje Koalicija za
razvoj solidarne ekonomije

Održiv razvoj oslonjen na solidarnu ekonomiju
koja omogućava i podstiče ekonomsku, društvenu i političku uključenost građana i građanki.
Vizija Koalicije za razvoj solidarne ekonomije

NAŠE AKTIVNOSTI

Informisanje

Kontinuirano informisanje građana i građanki o potrebama, potencijalima, preprekama i rezultatima u solidarnoj ekonomiji u Srbiji, sa posebnim akcentom na promene koje su se dogodile ili predstoje u procesu evropskih integracija.

Zagovaranje

Sistematično praćenje, ocenjivanje uspešnosti sprovođenja i razvoj javnih politika o solidarnoj ekonomiji u Srbiji.

Izgradnja kapaciteta

Razvijanje kompetencija aktera solidarne ekonomije, pre svega, socijalnih preduzeća, u pravcu održivih poslovnih modela za ostvarenje društvenih ciljeva. Unapređivanje strukture i kompetencija Koalicije za razvoj solidarne ekonomije.

AKTUELNOSTI

Događaji

NAJAVA: Razgovori sa socijalnim preudzećima: Tradicionalni i e-marketing

Kriza izazvana COVID-19 epidemijom ubrzala je transofrmacije u tradicionalnom marketingu, kao i online marketingu i primorala brojna preduzeća da se prilagode svoje poslovanje uslovima ograničavanja kretanja i okupljanja. Glavne promene ogledaju se u smanjenom tradicionalnom oglašavanju i promociji, kreiranju marketinga isključivo na poverenju i usluzi potrošača, sve većem ulaganju u

Više o tome »
Blog_demokratsko odlucivanje, Strecha Prag
Blog

Filip Hausknecht, bistro Streča iz Praga: Demokratsko odlučivanje za produktivnost u socijalnom preduzeću i dobrobit ljudi

Stotine muzeja, kvalitetno pivo, nepregledni parkovi, Vltava, još kvalitetnog piva, vekovni a pristupačni slojevi istorije, svi stilovi arhitekture na dlanu, slobodarski duh… Ako niste, ima nebrojeno mnogo razloga da posetite Prag. Ako jeste, ima samo nekoliko razloga da to ne učinite opet. Doduše, za sada možete samo da planirate posetu,

Više o tome »
Blog_ko i kako upravlja socijalnim preduzećima
Blog

KO I KAKO UPRAVLJA SOCIJALNIM PREDUZEĆIMA?

Kada čujete termin “socijalno preduzeće”, šta prvo pomislite? Zapošljanje marginalizovanih grupa? Prirodni voćni džemovi i sokovi? “Pa zar nismo završili sa tim socijalizmom!?” NGO koji koristi krivine i rupe u zakonu? Preduzeće koje vodi računa o životnoj sredini? Demokratsko upravljanje? Ne-ne, niste pomislili na demokratsko upravljanje.  U novom blogu iz

Više o tome »
Blog_podrška poljoprivrednicima, vrtlari
Blog

Branislav Sekulić, Vrtlari: Želimo da podržimo mlade poljoprivrednike u njihovoj misiji da ostanu na selu i napreduju

Kroz svoje poslovanje, socijalna preduzeća rešavaju neki od društvenih ili ekoloških problema koja su prepoznala kao bitna i njima lično važna. Neka od njih bave se kulturnim pitanjima, neka pružanjem socijalnih usluga a neka su više orjentisana ka temama zaštite životne sredine, upravljanja viškovima otpada, hrane itd. Sve više socijalnih

Više o tome »
Novosti

COVID-19 kriza je ispit koji socijalna preduzeća u Srbiji uspevaju da polože

U sredu 19. avgusta održane su prve online Konsultacije sa socijalnim preduzećima – okvir za razvoj sektora i iskustvo COVID-19 krize u organizaciji Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Konsultacije su održane sa ciljem izveštavanja sektora socijalnih preduzeća o daljem razvoju prilika za unapređenje i usvajanje predloga Nacrta zakona o socijalnom

Više o tome »
Događaji

NAJAVA: Konsultacije sa socijalnim preduzećima – okvir za razvoj sektora i iskustvo Covid-19 krize

Protekla 2019. godina za sektor socijalnog preduzeća obeležena je izradom Nacrta Zakona o socijalnom preduzetništvu od strane civilnog društva i zvaničnim predavanjem nadležnim institucijama. Prva polovina 2020. godine obeležena je krizom nastalom usled pandemije Covid-19 virusa, a tkzv. „lockdown“ naneo je veliki udarac privredi, u okviru koje i sektoru socijalnih

Više o tome »

PARTNERI I DONATORI

Kalendar događaja
September 2020
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
< Aug Oct >

Centar znanja

predstavlja sferu proizvodnje i razmene dobara i usluga unutar sektora koji čine preduzeća i organizacije vođene društvenim, a ne čisto komercijalnim ciljevima.

predstavlja ekonomiju koju čine preduzeća i organizacije (zadruge, društva uzajamne koristi, udruženja, fondacije i socijalna preduzeća) koja proizvode robu, usluge i znanja koja zadovoljavaju potrebe zajednice, ostvarivanjem određenih socijalnih i ekoloških ciljeva i podsticanjem solidarnosti.

predstavlja poslovanje sa idejom da se putem ulaganja profita nastalog od prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasna društvena misija. Socijalno preduzetništvo ima za cilj da prepozna i da se uključi u rešavanje određenih društvenih problema, a to mogu biti nezaposlenost, marginalizovanje određenih društvenih grupa, siromaštvo i slični problemi. 

predstavljaju nove ili unapređene procese, metode i alate efikasnog rešavanja socijalnih i ekoloških izazova, a u cilju celokupnog društveno-ekonomskog razvoja.
Scroll to Top