Danas počinje registracija statusa socijalnog preduzetništva Danas počinje registracija statusa socijalnog preduzetništva
Danas počinje registracija statusa socijalnog preduzetništva
Održan konsultativni sastanak o razvoju socijalnog preduzetništva u Čačku Održan konsultativni sastanak o razvoju socijalnog preduzetništva u Čačku
Održan konsultativni sastanak o razvoju socijalnog preduzetništva u Čačku
Socijalno preduzetništvo je važna praksa za jačanje saradnje zemalja Zapadnog Balkana i Višegradske grupe Socijalno preduzetništvo je važna praksa za jačanje saradnje zemalja Zapadnog Balkana i Višegradske grupe
Socijalno preduzetništvo je važna praksa za jačanje saradnje zemalja Zapadnog Balkana i Višegradske grupe
Umrežavanje i strateške mere – formula za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji Umrežavanje i strateške mere – formula za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji
Umrežavanje i strateške mere – formula za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji
Održana radionica za mlade istraživače u oblastima socijalnih usluga, radnih prava i socijalnog preudzetništva Održana radionica za mlade istraživače u oblastima socijalnih usluga, radnih prava i socijalnog preudzetništva
Održana radionica za mlade istraživače u oblastima socijalnih usluga, radnih prava i socijalnog preudzetništva
manufacture

AKCIONA ISTRAŽIVANJA

Pružamo uvid u specifične izazove i potencijale socijalne ekonomije. Naši saveti omogućavaju donošenje odluka zasnovanih na podacima, a analize isporučujemo u formatima kao što su: mape aktera, analize tržišta, studije politika i sižea politika, ili analize društvenog uticaja.

Saznajte više >>>

sketch

DIZAJN STRATEGIJA I KAMPANJA

Nudimo usluge podrške procesu zagovaranja u svim fazama. Naš pristup je isključivo vođen vrednostima socijalne ekonomije –  jer ishodi zagovaranja moraju imati pozitivan uticaj na okolinu, lokalne resurse i zajednicu.

Saznajte više >>>

communities

PREDAVANJA I OBUKE

Nudimo edukacije i obuke iz oblasti socijalnog preduzetništva u skladu
sa potrebama klijenata – od opštih informacija o socijalnom preduzetništvu,  specijalizovanih obuka iz oblasti primene Zakona o socijalnom preduzetništvu do razvoja Sistema socijalnih javnih nabavki.

Saznajte više >>>

KoRSE Blog

KoRSE blog je mesto infromisanja i učenja o socijalnom preduzetništvu i solidarnoj ekonomiji u Srbiji i svetu. Promovišemo model poslovanja koje brine o zajednici i doprinosi rešavanju socijalno-ekonomskih, odnosno razvojnih izazova. Pored edukativnih postova, iz prve ruke prenosimo priče uspešnih socijalnih preduzetnika i preduzetnica u Srbiji.

KoRSE Programi

Nakon višegodišnjeg iskustva u izučavanju, promociji i zagovaranju socijalnog preduzetništva i socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji, sistematizovali smo znanje i iskustvo i pretočili ga u programe podrške za razvoj socijalnog preduzetništva, a u cilju davanja doprinosa postizanju održivog razvoja u Srbiji.

KoRSE Baza socijalnih preduzeća

Jedinstvena baza socijalnih preduzeća u Srbiji sa svim potrebnim informacijama o njima.

Najnovije vesti